© 2016 KOPECKÝ HÁLA KŮS - ADVOKÁTI 


    Všechna práva vyhrazena. KOPECKÝ HÁLA KŮS ADVOKÁTI je označení pro síť samostatných advokátních kanceláří. Každá z osob z této sítě je nadána vlastní právní osobností a nejedná tak jako zástupce KOPECKÝ HÁLA KŮS ADVOKÁTI nebo jiné osoby. KOPECKÝ HÁLA KŮS ADVOKÁTI nemá vlastní právní osobnost a nejedná se ani o společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní služby klientům jsou poskytnuty vždy konkrétním advokátem na základě smlouvy o poskytování právní služeb uzavřené mezi ním a klientem. Povinně zveřejňovaná informace: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.